Erfarenhet och genomförda uppdrag

Våra pågående uppdrag är:

Rikard Espling har uppdrag att som vd arbeta med ledning av verksamheten inom  Samhällsbyggnadslänken. Se mer på http://www.samhallsbyggnadslanken.se/. Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft. Inom ramen för Samhällsbyggandslänkens verksamhet har vi varit  och skapat Centrum för Byggeffektivitet samt Open House Stockholm. Joanna Messmer arbetar med kommunikation och projektledning inom uppdraget

I samverkan mellan Samhällsbyggarna, Stockholms Byggnadsförening, Stockholms Arkitektförening och Samhällsbyggnadslänken arbetar Rikard Espling och Joanna Messmer som projektledare för arkitekturfestival Open House Stockholm. Den förväntas genomföras årligen i oktober månad. http://openhousestockholm.se/

Sedan augusti 2016 är Jan Gilljam-Kroon projektledare för Undervisningshuset på KTH. Huset är nu färdigt och vi arbetar nu med slutreglering av arbetena. Uppdragsgivare är Akademiska Hus och vi gör detta som underkonsult till WSP Management. Huset är på ca 3 800 m2 och är ett renodlat hus för undervisning inom KTH. Läs mer på Undervisningshuset.

För nöjesparken Gröna Lunds räkning genomför vi, från och med hösten 2017, ett uppdrag som Projektchef, genom Jan Gilljam-Kroon, för att bygga en berg & dalbana. Mer information kommer om uppdraget framöver. Här kan man läsa mer om Berg & dalbanan

För Rover Alcisa som är ett spanskt entreprenadföretag agerar i flera positioner såsom Platschef, It samordnare och kommunikatör för Kardonbanan inom Ostlänken. Vi arbetar i detta uppdrag även med underkonsulter t ex för IT samordning. Det är ett projekt som utförs i samverkan mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. Se mer på kardonbanan eller besök Trafikverkets hemsida

På uppdrag IQ Samhällsbyggnad arbetar vi med  Smart Built Environment. Ett stort forsknings- och utvecklingsprogramm med ca 50 parter. Se mer på http://www.smartbuilt.se/ Vårt uppdrag har tidigare varit att skapa ramverk för administration och start av verksamhet, utlysningar och strategiska projekt. Den första utlysningen genomfördes i mars med ansökningar i maj 2016.  Under 2017 har vi verkat som processledare för Kunskapslyftet inom. Kontaktperson för uppdraget är Rikard Espling.

 

Genomförda uppdrag:

Change management

Under april månad 2017 inleder Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som förändringsledare hos Swedavia och Utvecklingsplan Arlanda, äv kallat för UPA. Uppdraget innebär att tydliggöra rollerna i projektens genomförande. Läs mer om Arlandas utveckling här UPA

Interim management

Under februari till augusti 2016 har Jan Gilljam-Kroon genomfört ett uppdrag som arbetschef   Metrolit AB, på interimsbasis. Uppdraget var helt i linje med KRESPs erbjudande att addera värde i kundernas organisation och projekt. Läs mer på metrolit.se eller i den kommunikation som lagts ut på byggvärldens hemsida, se http://www.byggvarlden.se/ny-arbetschef-pa-metrolit-byggnads-95070/nyhet.html

Erfarenhet KRESP:

Vi har tillsammans mer än 50 år erfarenhet av byggprojekt, utvecklingsuppdrag  och företagsledning i olika roller nedan några exempel

 • Projekt och projekteringsledning – Mall of Scandinavia  och Nya Karolinska Solna
 • Bostadsbyggande och kommersiellt byggande  – Projekt- och affärschefs roller
 • Installationsteknik och entreprenad – ledande befattningar Skanska Installation AB
 • Konstruktionsuppdrag  – Avdelningschef Skanska Teknik olika discipliner
 • Energieffektivisering – Uppdragsledning ex. Väla Gård i Helsingborg
 • Bostadsutveckling – Skanska Nya hem & Skanska Fastigheter
 • Företagsledning – Skanska Teknik, Skanska Installation AB med flera
 • Management consulting – ledande befattning i företag ex Prolog
 • Utveckling och förändringsledning – Skanska, Samhällsbyggnadslänken m flera
 • Byggsystemutveckling inom Skanska – olika koncept och system inom Skanska
 • Projekt och verksamhetsledning i ideella organisationer
 • Förändringsledning, processutveckling, implementering av nya arbetssätt och organisationsstrukturer
  • Även att ta fram och genomföra anpassad Visuell Planering samt Pulsmöten för unikt projekt
 • Kommunikation och IT stöd – open house och samhällsbyggandslänken