Våra pågående uppdrag är:

För WSP och Stockholms stad, arbetar KRESP sedan 2019 genom Rikard Espling som projekteringsledare och BAS P med utveckling och ombyggnation av Tekniska Nämndhuset. Tekniska Nämndhuset ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad. Se mer via länken Tekniska Nämndhuset

För SICE, se SICE, arbetar KRESP sedan hösten 2018 som rådgivare och från våren 2019 som projektledare, kontaktperson är Rikard Espling.  SICE skrev i december 2018 avtal om att genomföra entreprenaden FSE 904 inom Förbifart Stockholm. Uppdraget innebär att bygga ett kontrollsystem för motorvägen i syfte att reglera trafiken med hjälp av givare, körfältsanvisningar samt bommar. Mer om uppdraget på Förbifarten

Sedan februari 2020 genomför Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som interim arbetschef för ByggPartner region Stockholm.

Rikard Espling har uppdraget att som VD arbeta med ledning av verksamheten inom Samhällsbyggnadslänken. Se mer på Samhällsbyggnadslänken. Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft. Inom ramen för Samhällsbyggnadslänkens verksamhet har vi varit med och skapat Centrum för Byggeffektivitet samt Open House Stockholm. Joanna Messmer arbetar med kommunikation och projektledning inom uppdraget. Kontaktperson är Rikard Espling.

I samverkan mellan Samhällsbyggarna, Stockholms Byggnadsförening, Stockholms Arkitektförening och Samhällsbyggnadslänken arbetar Joanna Messmer som projektledare för arkitekturfestival Open House Stockholm, festivalen förväntas genomföras årligen i oktober månad. Se mer via länken Open House

Under 2019 inledde KRESP ett större utvecklingsprojekt/uppdrag med FORMAS som en delfinansiär benämnt ”Cybersäkerhet för digitala processer inom Samhällsbyggnadssektorn”.  Projektet genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Uppdraget inleddes under 2019 och pågår större delen utav 2020. Vi gör detta projekt med både nationella företag och institutioner såsom internationella aktörer. Mer information återfinns hos FORMAS. I detta uppdrag, som leds av Rikard Espling, medverkar även Joanna Messmer och underkonsult Javier Carriazo.

På uppdrag IQ Samhällsbyggnad arbetar vi med Smart Built Environment. Ett stort forsknings- och utvecklingsprogram med ca 50 parter. Se mer på Smart Built Environment. Vårt uppdrag har tidigare varit att skapa ramverk för administration och start av verksamhet, utlysningar och strategiska projekt. Den första utlysningen genomfördes i mars med ansökningar i maj 2016.  Sedan 2017 har vi verkat som koordinator för Kunskapslyftet. Under 2020 har vi sammanställt en del av programmets resultat i en syntes avseende kometens och kunskap. Kontaktperson för uppdraget är Rikard Espling

GENOMFÖRDA UPPDRAG:

Projektledning 

För Tuvebygg AB genomförde KRESP 2018 och 2019, genom Jan Gilljam-Kroon, ett uppdrag som projektstöd för projekt i Stockholm.

För Rover Alcisa som är ett spanskt entreprenadföretag har KRESP verkat i flera positioner såsom platschef, IT samordnare, projektinköpare och kommunikatör för Kardonbanan inom Ostlänken.  Det är ett projekt som utfördes i samverkan mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. För KRESP har Rikard Espling, Javier Carriazo, Joanna Messmer och Jan Gilljam-Kroon varit aktiva. Vi inledde samarbetet hösten 2017. Sedan hösten 2018 fram till sommaren 2019 agerade vi som rådgivare. Se mer om projektet på Ostlanken.

Under hösten 2016 och 2017 har Jan Gilljam-Kroon verkat som projektledare för Undervisningshuset på KTH. Huset är nu färdigt och inflyttat. Uppdragsgivare är Akademiska Hus men vi har genomfört uppdraget  som underkonsult till WSP Management. Huset är på ca 3 800 m2 och är ett renodlat hus för undervisning inom KTH. Läs mer på Undervisningshuset.

Change management

Under våren 2017 genomförde Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som förändringsledare hos Swedavia och Utvecklingsplan Arlanda, även kallat för UPA. Uppdraget innebar att tydliggöra rollerna i projektens genomförande. Läs mer om Arlandas utveckling här UPA.

Interim management

Under februari till augusti 2016 har Jan Gilljam-Kroon genomfört ett uppdrag som arbetschef  på Metrolit AB, på interimsbasis. Uppdraget var helt i linje med KRESPs erbjudande att addera värde i kundernas organisation och projekt. Läs mer på metrolit.se eller i den kommunikation som lagts ut på byggvärldens hemsida, se http://www.byggvarlden.se/ny-arbetschef-pa-metrolit-byggnads-95070/nyhet.html

För nöjesparken Gröna Lunds räkning genomfördes Steg 1 Projektering/Planering för att bygga en ny ”berg & dalbana”. Uppdraget utfördes som Projektchef inom Gröna Lunds egen organisation, från sommaren 2017 till våren 2018, genom Jan Gilljam-Kroon.  Här kan man läsa mer om Berg & dalbanan.

ERFARENHET KRESP:

Vi har tillsammans mer än 60 års erfarenhet av byggprojekt, utvecklingsuppdrag och företagsledning i olika roller. Nedan följer några exempel.

 • Bostadsbyggande – ex Nattsländan, Järvastaden och Moderna Hus
 • Kommersiellt byggande  – ex Mall of Scandinavia, Tekniska Nämndhuset
 • Installationsteknik och entreprenad – Nya Karolinska Solna, DN/Ex tryckeriet
 • Anläggningsbyggande – Kardonbanan, Förbifart Stockholm , Höga kusten bron
 • Energieffektivisering – Väla Gård i Helsingborg

Roller

 • Projekt och projekteringsledare – t ex Mall of Scandinavia, Tekniska Nämndhuset
 • Konstruktionsuppdrag, uppdragsledare  – Avdelningschef Skanska Teknik olika discipliner
 • Kommunikation och IT stöd – Open House och Samhällsbyggnadslänken
 • Bostads- och projektutveckling – Skanska Nya hem & Skanska Fastigheter
 • Företagsledning – Skanska Teknik, Skanska Installation AB med flera
 • Management consulting – ledande befattning i företag ex Prolog
 • Utveckling och förändringsledning – Skanska, Samhällsbyggnadslänken och IQS
 • Byggsystemutveckling inom Skanska – olika koncept och system inom Skanska
 • Projekt och verksamhetsledning i ideella organisationer
 • Förändringsledning, processutveckling, implementering av nya arbetssätt och organisationsstrukturer
 • Genomförande av anpassad Visuell Planering samt Pulsmöten för unikt projekt

© 2020 KRESP Projektledning AB
Besöksadress: Götgatan 9, 116 46 Stockholm, Sverige
Organisationsnummer: 559028-9210